To, że tu trafiłeś oznacza, że podobnie jak my Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii
bezpieczeństwa danych naszych użytkowników, dlatego zależy nam abyś miał/a pełną
świadomość jakie ich typy przetwarzamy, w jakim celu oraz z kim w sprawie danych możesz się
skontaktować.


W przypadku pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu, najszybszą możliwą drogą – drogą
elektroniczną pod adresem kontakt@efektywnakomunikacja.pl
Kto jest administratorem danych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Gustaw Choroszyński prowadzący działalność
gospodarczą (wpisana do CEIDG):
Straszydło Gustaw Choroszyński
ul. Dowcip 4
00-051 Warszawa
NIP: 113-280-64-33
REGON: 382104025


Administrator na chwilę obecną zarządza bazami danych na stronach:
● efektywnakomunikacja.pl
● plynie.pl
● empatify.pl
Sposoby kontaktu z administratorem danych
Z administratorem danych możesz skontaktować się drogą:
● pisemną – adres do korespondencji: Straszydło Gustaw Choroszyński, ul. Dowcip 4,
00-051 Warszawa
● e-mailową – adres e-mail: kontakt@efektywnakomunikacja.pl
● telefonicznie – numer telefonu: 732880666


Cele przetwarzania danych osobowych
Wchodząc i korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych jeśli będzie to konieczne.
Dane pozyskane w witrynie EfektywnaKomunikacja.pl są przetwarzana w celach:
Prowadzenie działalności analityczno-statystycznej:
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Zapewnienie pełnej funkcjonalności witryny (jej resposywności i
interoperacyjności
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Zapewnienie możliwości nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają
się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami,
zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
Wysyłania Ci informacji handlowych oraz treści promujących produkty i
działalność administratora
Podstawa prawna art. 6 ust. 1


2
Kto będzie korzystał z danych
Twoje dane osobowe będą wykorzystywane przez administratora oraz (w razie uzasadnionej
potrzeby) będą udostępniane podmiotom z nim współpracującym. Podmioty takie nazywa się
odbiorcami danych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy usług hostingu,
analitycznych, statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym
administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy. Wszystkie
przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z
prawem, w tym z przepisami RODO. Administrator przed ujawnieniem Twoich danych
podmiotowi trzeciemu zawsze weryfikuje, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a
także, czy czy Twoje dane są odpowiednio chronione.


Czas przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w związku z
którymi dane zostały zebrane lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jeśli podstawą
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli
podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je
przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Twoje prawa


Przysługuje Ci prawo:
● dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania;
● do przenoszenia danych osobowych;
● do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem);


3
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w
jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora;
● wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych
narusza RODO.
W celu skorzystaniania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.
Pliki cookies
Czym są pliki cookies?
Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system
teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym
urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania serwisu i pozwalają
na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem z urządzenia (np. komputera,
telefonu), na którym zostały zapisane.
Podstawa wykorzystywania plików cookies
Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez
odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej,
zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do
przeglądania treści w serwisie.
Po co administrator korzysta z plików cookies?
Głównym celem korzystania przez Administatora z plików cookies jest zarządzanie serwisem oraz
poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do
prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Administator może przetwarzać dane zawarte w
pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających
sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie. Pliki cookies nie są
wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników serwisu..

4
Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane w serwisie?
W serwisie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:
● pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki
internetowej;
● pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas;
przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
● pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez serwis;
● pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics,
Facebook, Instagram, LinkedIn.
W serwisie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.
Wtyczki mediów społecznościowych
W serwisie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram oraz LinkedIn.
Wyświetlając serwis Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami
administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów
społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa.
Informacja o wyświetleniu serwisu wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów
administratorów serwisów społecznościowych.
Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich
przetwarzania znajdziesz w politykach prywatności administatorów ww. serwisów
społecznościowych.
Z jakich narzędzi i usług korzysta administrator?
Administrator korzysta z:
● Google Analytics
● Facebook Pixel
● Google Ads
● Google Tag Manager
● Mailchimp
Okazjonalnie niektóre treści mogą zawierać kody trackujące, dostarczone przez zewnętrznych
partnerów.

5
Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich
zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.
Jak zmienić ustawienia plików cookies?
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym
czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w serwisie
plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub
wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub
ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim
przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie,
a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie serwisu.
Logi serwera
Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach
serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są
na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi
serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki prywatności.
Aktualna wersja znajduje się zawsze pod adresem


https://efektywnakomunikacja.pl/politykaprywatnosci


Ostatnia aktualizacja: 12.12.2021